BABINOKS SUPOSTUARBABINOKS SUPOSTUARAğrı kesici Ateş düşürücüFORMÜL:

5 ml'de (1 ölçek) 120 mh Parasetamol,Propilen Glikol,Gliserin Etanol,Sodyum Sakarin,Metil Praben,Şeker,Sitrik Asit,Sodyum Sitrat,Muz esansı ve Ponso 4R içerir.
FARMAKOLIJİK ÖZELLİKLERİ
Babinoks Pediatrik Eliksir,asetil saisilik asit içeren preparatlar gibi analijezik ve antipretik etki gösterir.Fakat asetil salisilik asidin en önemli yan etkileri olan mide ekşimesi ve kanaması paracetamol içeren BABİNOKS Pediatrik Eliksir'de görülmez.Ayrıca diğer fenol türevli analijezikler ve antipretikler kadar kan tablosunu bozmaz.Alındığında 15 ila 30 dakika sonra etkisini gösterir.Bu etki 3-4 saat devam eder.BABİNOKS Pediatrik Eliksir iyi tolere edilir.
ENDİKASYONLARI
Çocuklarda baş-diş ağrıları,grip ve soğuk algınlığına bağlı vücut kırıklıkları ve adele ağrıları,aşı sonrası ateş ve ağrıları,çeşitli nedenlere bağlı eklem ağrıları,kulak ve bademcik iltihapları sonucu ortaya çıkan ağrılar.Döküntülü çocuk hastalıkları ve ateşle seyreden tüm vakalarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır. 
KONTREDİKASYONLARI
Parasetamole karşı aşırı duyarlılık,karaciğer hastalıkları.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Ağır böbrek ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Alkolle birlikte kullanımı sakıncalıdır.
Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda doktor önerisi ile kullanılmalıdır.
Kalp Akciğer hastalarıyla anemisi olanlara dikkatle verilmelidir.5 günden uzun süren ağrılarda ateşi 39.5 C den fazla olanlarda 3 günden daha uzun süren ateşle ve tekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Nadiren hassas çocukların ciltlerinde kızarıklığa rastlanabilir.
İlacı kesmekle durum ortadan kalkar.Hematolojik araz husule gelebilir.Normal dozlarda kullanıldığında başka bir kontrendikasyona rastlanmamıştır.Yüksek dozlarda kusma gastro-intestinal kanama,karaciğerde tahribat,serebral ödem ve böbrek tubuluz nekrozu görülür.Normal dozlar aşılmamalıdır.
DİKKAT: 
Doktor kontrolü olmada,anemili veya kardiyak,pulmoner,renal ya da hepatik hastalıkları olanlarda kullanılmamalıdır.Analijezik ilaçları doktora danışmadan uzun süre kullanmayınız.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ
İLACIN ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:
Tedavi dozunda etkileşim belirlenememiştir.Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagulan ilaçların etkisini arttırmaktadır.Uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanılan parasetamol,kumarin,indantoin deriveleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,üriner 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
3 ay-
1 yaş çocuklarda :Günde 3-4 defa 1/2 -1 ölçek
1-4 yaş arası çocuklarda :Günde 3-4 defa 1-11/2 ölçek
4-8 yaş arası çocuklarda :Günde 3-4 defa 1-1 1/2 ölçek 
8-12 yaş arası çocuklarda :Günde 3-4 defa 2-3 ölçek
Gerektiği takdirde günde 4 kat alınması ve iki doz aralığı 4-6 saat olmalıdır.Tok karnına kullanılmalıdır.Çocugun yaşına ve kilosuna göre doz ayarlanmalıdır.Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde bir haftadan fazla kullanmayınız.
DOZ AŞIMI:
Parasetamolün aşırı dozda kullanımı iştahsızlık,kusma,hipoglisemi ve gastrointestinal kanamay sebep olabilir.Akut aşırı doz veya yüksek dozların uzun süreli kullanımı karaciğer hasarı,renal tübüler nekroz ve serebral ödeme neden olabilir. 
SAKLAMA KOŞULU:
ŞİŞELERİ AĞZI KAPALI OLARAK,SICAKTAN VE IŞIKTAN KORUYARAK SAKLAYINIZ. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
150 ml'lik bal rengi şişelerde
PİYASADA BULUNAN DİĞER FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ:
Babinoks suppozituvar
HEKİME DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLAYINIZ.
REÇETE İLE SATILIR.

Copyright © 2015 Sistaş İlaç.Her Hakkı Saklıdır

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.


kelebek tasarım